Διάθεση μπαταρίας

Σημείωση σχετικά με τη διάθεση παλαιών μπαταριών

Η ακόλουθη σημείωση απευθύνεται σε όσους χρησιμοποιούν μπαταρίες ή προϊόντα με κατασκευασμένες μπαταρίες και δεν μεταπωλούν πλέον τη φόρμα που τους παραδίδεται:

1. Προσωρινή απόσυρση παλιών μπαταριών

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται από τα οικιακά απόβλητα. Είναι νομικά υποχρεωμένοι να επιστρέφουν παλιές μπαταρίες, ώστε να είναι εγγυημένη η επαγγελματική διάθεση. Μπορείτε να παραδώσετε παλιές μπαταρίες σε ένα δημοτικό σημείο συλλογής ή στο χώρο του ξενοδοχείου. Είμαστε επίσης υποχρεωμένοι να αποσύρουμε τις παλιές μπαταρίες ως διανομείς μπαταριών, όπου η υποχρέωσή μας απόσυρσης περιορίζεται στις παλιές μπαταρίες των ειδών που έχουμε πραγματοποιήσει ή διεξάγεται ως νέες μπαταρίες στην περιοχή μας. Επομένως, μπορείτε είτε να το στείλετε επαρκώς ειλικρινά είτε να το παραδώσετε στο ναυτιλιακό μας στρατόπεδο με τη διεύθυνση που αναφέρεται δωρεάν στο αποτύπωμα.

2. Έννοια των συμβόλων της μπαταρίας

Οι μπαταρίες σημειώνονται με το σύμβολο ενός διασταυρωμένου δοχείου απορριμμάτων (βλ. Παρακάτω). Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να προστίθενται στα οικιακά απόβλητα. Σε μπαταρίες που περιέχουν περισσότερο από 0,0005 μάζα υδραργύρου, πάνω από 0,002 ποσοστό μάζας κάδμιο ή περισσότερο από 0,004 μολύβδου μάζας μάζας, ο χημικός χαρακτηρισμός του ρύπου που χρησιμοποιείται είναι κάτω και "Hg" για τον Ερμής.

111