Νομική ειδοποίηση

Αυτόματο gmbh
Am Schwendelgraben 17
89423 Gundelfingen
Γερμανία

Τηλ.: 090735989476
Email: info@autall.de

Εγγραφή δικαστηρίου: Επαρχιακό δικαστήριο Augsburg
Μητρώοι: HRB 30360

Διευθύνων Σύμβουλος: Norbert Wiedemann

Αριθμός αναγνώρισης ΦΠΑ: DE283768615

Η πλατφόρμα της Επιτροπής της ΕΕ για online επίλυση διαφορών: https://ec.europa.eu/odr

Δεν είμαστε ούτε υποχρεωμένοι ούτε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε μια διαδικασία επίλυσης διαφορών μπροστά σε ένα συμβούλιο διαιτησίας των καταναλωτών.