Συνθήκες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 1. Πεδίο
 2. Σύναψη σύμβασης
 3. Απόσυρση
 4. Τιμές και όροι πληρωμής
 5. Όροι παράδοσης και αποστολής
 6. Διατήρηση
 7. Ευθύνη για ελαττώματα (εγγύηση)
 8. Εφαρμοστέο Δίκαιο
 9. Δικαιοδοσία
 10. Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

1) πεδίο της εφαρμογής

1.1Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της εταιρείας AutAll GmbH (εφεξής "πωλητής") ισχύουν για όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτή ή εμπόρου (εφεξής "πελάτης") και του πωλητή σχετικά με όλα τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Η συμπερίληψη των όρων του πελάτη έρχεται σε αντίθεση, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

1.2Καταναλωτής κατά την έννοια των παρόντων Γενικών Όρων και προϋποθέσεων είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν μπορούν κατά κύριο λόγο να αποδοθούν ούτε στην εμπορική ούτε στην ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα.

1.3Επιχειρηματίας κατά την έννοια των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σύμπραξη με δικαιοπρακτική ικανότητα που, κατά τη σύναψη δικαιοπραξίας, ενεργεί κατά την άσκηση της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής του δραστηριότητας.

2) σύναψη της σύμβασης

2.1Οι περιγραφές προϊόντων που περιέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή δεν αποτελούν δεσμευτικές προσφορές εκ μέρους του πωλητή, αλλά χρησιμεύουν για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς από τον πελάτη.

2.2Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει την προσφορά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας που είναι ενσωματωμένη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Αφού τοποθετήσει τα επιλεγμένα προϊόντα στο εικονικό καλάθι αγορών και περάσει από τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πελάτης υποβάλλει μια νομικά δεσμευτική προσφορά σύμβασης σχετικά με τα προϊόντα που περιέχονται στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο κουμπί Ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας. Επιπλέον, ο πελάτης μπορεί επίσης να λάβει την προσφορά μέσω τηλεφώνου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω Υποβάλετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας στον πωλητή.

2.3Ο πωλητής μπορεί να δεχτεί την προσφορά του πελάτη εντός πέντε ημερών,

 • αποστέλλοντας στον Πελάτη γραπτή επιβεβαίωση παραγγελίας ή επιβεβαίωση παραγγελίας σε μορφή κειμένου (fax ή e-mail), όπου η λήψη της επιβεβαίωσης παραγγελίας από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
 • με την παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών στον πελάτη, όπου η παραλαβή των αγαθών από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
 • ζητώντας από τον πελάτη να πληρώσει μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας του.

Εάν υπάρχουν πολλές από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις, η σύμβαση συνάπτεται τη στιγμή που εμφανίζεται για πρώτη φορά μία από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις. Η προθεσμία αποδοχής της προσφοράς αρχίζει την ημέρα μετά την αποστολή της προσφοράς από τον πελάτη και λήγει με τη λήξη της πέμπτης ημέρας, η οποία ακολουθεί την αποστολή της προσφοράς. Εάν ο πωλητής δεν αποδεχτεί την προσφορά του πελάτη εντός της προαναφερθείσας περιόδου, αυτό θεωρείται απόρριψη της προσφοράς με αποτέλεσμα το Ο πελάτης δεν δεσμεύεται πλέον από τη δήλωση προθέσεών του.

2.4Αν επιλέξετε μια μέθοδο πληρωμής που προσφέρονται από το PayPal, η πληρωμή θα διεκπεραιώνονται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του PayPal (Europe) S. à r.l. et Cie, S. C. A., 22-24, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (εφεξής: "PayPal"), με την επιφύλαξη της PayPal Όρους Χρήσης, που διατίθεται σε https://www.paypal.com/ εν/ webapps/ mpp/ μεταξύ άλλων/ useragreement-πλήρηςμια> ή – εάν ο πελάτης δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal-υπόκειται στους Όρους και τις προϋποθέσεις για πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal, Διαθέσιμο στο https://www.paypal.com/ εν/ webapps/ mpp/ μεταξύ άλλων/ privacywax-πλήρηςμια>. Εάν ο πελάτης πληρώσει μέσω μιας μεθόδου πληρωμής που προσφέρεται από την PayPal, η οποία μπορεί να επιλεγεί στη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πωλητής δηλώνει ήδη την αποδοχή της προσφοράς του πελάτη τη στιγμή που ο πελάτης κάνει κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.σ>

2.5Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής "πληρωμές Amazon", η πληρωμή υποβάλλεται σε επεξεργασία μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Amazon Payments Europe S. C. A., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Λουξεμβούργο (στο εξής:" Amazon"), με την επιφύλαξη της Συμφωνίας χρήστη Amazon Payments Europe, διαθέσιμη στη διεύθυνση https://payments.amazon.de/βοηθήσει/201751590μια>. Εάν ο πελάτης επιλέξει "Amazon Payments" ως μέθοδο πληρωμής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας, εκδίδει επίσης εντολή πληρωμής στην Amazon κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πωλητής δηλώνει ήδη την αποδοχή της προσφοράς του πελάτη τη στιγμή που ο πελάτης ενεργοποιεί τη διαδικασία πληρωμής κάνοντας κλικ στο κουμπί Ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας.σ>

2.6Κατά την υποβολή προσφοράς μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του πωλητή, το κείμενο της σύμβασης θα αποθηκευτεί από τον πωλητή μετά τη σύναψη της σύμβασης και θα διαβιβαστεί στον πελάτη σε μορφή κειμένου (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ ή επιστολή) μετά την αποστολή της παραγγελίας του. Ο πωλητής δεν καθιστά το κείμενο της σύμβασης προσβάσιμο πέρα από αυτό. Εάν ο πελάτης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή πριν από την αποστολή της παραγγελίας του, τα δεδομένα παραγγελίας θα αποθηκευτούν στο τα δεδομένα αρχειοθετούνται στον ιστότοπο του πωλητή και είναι προσβάσιμα δωρεάν από τον πελάτη μέσω του λογαριασμού χρήστη που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, καθορίζοντας τα αντίστοιχα δεδομένα σύνδεσης.

2.7Πριν από τη δεσμευτική υποβολή της παραγγελίας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του πωλητή, ο πελάτης μπορεί να αναγνωρίσει πιθανά σφάλματα εισόδου διαβάζοντας προσεκτικά τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ένα αποτελεσματικό τεχνικό μέσο για την καλύτερη αναγνώριση των σφαλμάτων εισόδου μπορεί να είναι η λειτουργία μεγέθυνσης του προγράμματος περιήγησης, με τη βοήθεια της οποίας μεγεθύνεται η οθόνη στην οθόνη. Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διαδικασίας παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να κάνει τις καταχωρήσεις του για όσο χρονικό διάστημα διορθώστε το χρησιμοποιώντας τις συνήθεις λειτουργίες πληκτρολογίου και ποντικιού μέχρι να κάνει κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.8Η γερμανική και η αγγλική γλώσσα είναι διαθέσιμες για τη σύναψη της σύμβασης.

2.9Η επεξεργασία της παραγγελίας και η επικοινωνία πραγματοποιούνται συνήθως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας παραγγελιών. Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από αυτόν για την επεξεργασία παραγγελιών είναι σωστή, έτσι ώστε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή να μπορούν να ληφθούν σε αυτή τη διεύθυνση. Ειδικότερα, κατά τη χρήση φίλτρων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα τρίτα μέρη που ανατέθηκαν από τον πωλητή ή από τον πωλητή για την επεξεργασία της παραγγελίας έχουν στείλει Τα ηλεκτρονικά μηνύματα μπορούν να παραδοθούν.

3) Δικαίωμα υπαναχώρησης

3.1Οι καταναλωτές έχουν γενικά δικαίωμα υπαναχώρησης.

3.2Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να βρείτε στην πολιτική ακύρωσης του πωλητή.

3.3Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για καταναλωτές που δεν ανήκουν σε κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη σύναψη της σύμβασης και των οποίων η μοναδική διεύθυνση διαμονής και παράδοσης βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη σύναψη της σύμβασης.

4) τιμές και όροι της καταβολής

4.1Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή του προϊόντος του πωλητή, οι τιμές που αναφέρονται είναι συνολικές τιμές που περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας. Εάν ισχύει, τα πρόσθετα έξοδα παράδοσης και αποστολής θα καθοριστούν ξεχωριστά στην αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος.

4.2Για παραδόσεις σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετα έξοδα σε μεμονωμένες περιπτώσεις, για τις οποίες ο πωλητής δεν είναι υπεύθυνος και οι οποίες βαρύνουν τον πελάτη. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το κόστος μεταφοράς χρημάτων από πιστωτικά ιδρύματα (π.χ. τέλη μεταφοράς, τέλη συναλλαγματικής ισοτιμίας) ή εισαγωγικούς δασμούς ή φόρους (π. χ. τελωνειακούς δασμούς). Τέτοιες δαπάνες μπορούν επίσης να προκύψουν σε σχέση με τη μεταφορά χρημάτων εάν η παράδοση δεν πραγματοποιηθεί σε χώρα εκτός του Η πληρωμή γίνεται από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ο πελάτης πραγματοποιεί την πληρωμή από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3Οι επιλογές πληρωμής θα κοινοποιηθούν στον πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή.

4.4Εάν έχει συμφωνηθεί προπληρωμή μέσω τραπεζικού εμβάσματος, η πληρωμή οφείλεται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης.

4.5Εάν επιλέξετε μια μέθοδο πληρωμής που προσφέρεται μέσω της υπηρεσίας πληρωμών "Shopify πληρωμές & quot;, η επεξεργασία πληρωμών πραγματοποιείται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Δουβλίνο, Ιρλανδία (στο εξής "λωρίδα"). Οι μεμονωμένες μέθοδοι πληρωμής που προσφέρονται μέσω Shopify πληρωμές θα κοινοποιούνται στον πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Το Stripe μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες υπηρεσίες πληρωμών για την επεξεργασία πληρωμών, για τις οποίες ενδέχεται να απαιτούνται υπηρεσίες πληρωμών. ισχύουν ειδικοί όροι πληρωμής, για τους οποίους ο πελάτης μπορεί να ενημερώνεται ξεχωριστά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με "Shopify πληρωμές & quot; είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.shopify.com/νομική/ όροι-πληρωμές-grμια> ανακτήσιμο.σ>

5) όροι παράδοσης και Ναυτιλίας

5.1Εάν ο πωλητής προσφέρει την αποστολή των αγαθών, η παράδοση θα γίνει εντός της περιοχής παράδοσης που καθορίζεται από τον πωλητή στη διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται από τον πελάτη, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Κατά την επεξεργασία της συναλλαγής, η διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται στην επεξεργασία της παραγγελίας του πωλητή είναι καθοριστική.

5.2Εάν η παράδοση των αγαθών αποτύχει για λόγους για τους οποίους ο πελάτης είναι υπεύθυνος, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα εύλογα έξοδα που βαρύνουν τον πωλητή ως αποτέλεσμα. Αυτό δεν ισχύει όσον αφορά τα έξοδα αποστολής Εάν ο πελάτης ασκεί αποτελεσματικά το δικαίωμα υπαναχώρησης. Σε περίπτωση αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον πελάτη, οι κανόνες που ορίζονται στην πολιτική ακύρωσης του πωλητή ισχύουν για τα έξοδα επιστροφής.

5.3Εάν ο πελάτης ενεργεί ως επιχειρηματίας, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των πωληθέντων αγαθών περνά στον πελάτη μόλις ο πωλητής παραδώσει το αντικείμενο στον διαμεταφορέα, τον μεταφορέα ή το πρόσωπο ή το ίδρυμα που έχει οριστεί διαφορετικά για την εκτέλεση της αποστολής. Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των πωληθέντων αγαθών γενικά μεταφέρεται στον πελάτη μόνο όταν τα αγαθά παραδίδονται στον πελάτη ή εξουσιοδοτημένο παραλήπτη. Κατά παρέκκλιση από αυτό, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των πωληθέντων αγαθών, ακόμη και στην περίπτωση των καταναλωτών, μεταβιβάζεται ήδη στον πελάτη μόλις ο πωλητής παραδώσει τα αγαθά στον διαμεταφορέα, τον μεταφορέα ή το πρόσωπο ή τον φορέα που έχει οριστεί διαφορετικά για την εκτέλεση της αποστολής, Εάν ο πελάτης έχει ενημερώσει τον διαμεταφορέα, τον μεταφορέα ή το πρόσωπο ή τον φορέα που έχει οριστεί διαφορετικά για την εκτέλεση της αποστολής Ο πωλητής δεν έχει ονομάσει προηγουμένως αυτό το άτομο ή το ίδρυμα στον πελάτη.

5.4Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει από τη σύμβαση σε περίπτωση μη σωστού ή μη -proper self -endlivery. Αυτό ισχύει μόνο σε περίπτωση που η μη παράδοση δεν πρέπει να εκπροσωπείται από τον πωλητή και ότι έχει ολοκληρώσει μια συγκεκριμένη επιχείρηση κάλυψης με τον προμηθευτή με την απαιτούμενη φροντίδα. Ο πωλητής θα καταβάλει όλες τις εύλογες προσπάθειες για την προμήθεια των αγαθών. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή η μόνη μερική διαθεσιμότητα των αγαθών, ο πελάτης θα ενημερωθεί αμέσως και η εξέταση θα επιστραφεί αμέσως.

5.5Εάν ο πωλητής προσφέρει τα αγαθά για συλλογή, ο πελάτης μπορεί να συλλέξει τα παραγγέλλοντα αγαθά εντός των ωρών λειτουργίας που καθορίζεται από τον πωλητή σύμφωνα με τη διεύθυνση που καθορίζεται από τον πωλητή. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα χρεωθούν έξοδα αποστολής.

6) Αναφορά στη διατήρηση του τίτλου

Εάν ο πωλητής φτάσει εκ των προτέρων, διατηρεί την ιδιοκτησία των παραδοθέντων αγαθών μέχρι να καταβληθεί πλήρως η τιμή αγοράς.

7) Υποχρεωτική ευθύνη για ελαττώματα (εγγύηση)

7.1Εκτός εάν προκύπτουν διαφορετικά από τους ακόλουθους κανονισμούς, ισχύουν οι διατάξεις της νομικής ευθύνης για ελαττώματα. Η απόκλιση από αυτό ισχύει για συμβόλαια για την παράδοση αγαθών:

7.2Εάν ο πελάτης ενεργεί ως επιχειρηματίας,

 • Ο πωλητής έχει την επιλογή του τύπου συμπληρωματικών επιδόσεων.
 • Σε περίπτωση νέων αγαθών, η περίοδος περιορισμού για ελαττώματα είναι ένα έτος από την παράδοση των αγαθών.
 • Τα δικαιώματα και οι αξιώσεις για ελαττώματα αποκλείονται από τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα.
 • Η περίοδος περιορισμού δεν ξεκινά ξανά εάν υπάρχει παράδοση αντικατάστασης ως μέρος της ευθύνης για ελαττώματα.

7.3Οι περιορισμοί της ευθύνης και οι μειώσεις των προθεσμιών που ελέγχονται παραπάνω δεν ισχύουν

 • Για τους ισχυρισμούς του πελάτη για αποζημίωση και επιστροφή χρημάτων,
 • Σε περίπτωση που ο πωλητής αποκρύπτει με δόλο το ελάττωμα,
 • Για αγαθά που έχουν χρησιμοποιηθεί για ένα κτίριο ανάλογα με τη συνήθη χρήση τους και των οποίων η ανεπάρκεια προκάλεσε,
 • Για πιθανώς υπάρχουσα υποχρέωση του πωλητή να παρέχει ενημερώσεις για ψηφιακά προϊόντα, για συμβάσεις για την παράδοση αγαθών με ψηφιακά στοιχεία.

7.4Επιπλέον, ισχύει για τους επιχειρηματίες ότι οι περιόδους περιορισμού του νόμου παραμένουν ανεπηρέαστες για ένα νόμιμο δικαίωμα προσφυγής που ενδέχεται να υπάρχει.

7.5Εάν ο πελάτης ενεργεί ως έμπορος I.S. § 1 HGB, η εμπορική εξέταση και η καταγγελία απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 377 HGB. Εάν ο πελάτης δεν ειδοποιήσει τα καθήκοντα ειδοποίησης που ρυθμίζονται εκεί, τα εμπορεύματα θεωρούνται εγκεκριμένα.

7.6Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, του ζητείται να διεκδικήσει αγαθά που παραδίδονται με προφανή ζημιά μεταφοράς στον αποστολέα και να ενημερώσουν τον πωλητή. Εάν ο πελάτης δεν συμμορφωθεί, αυτό δεν έχει καμία επίδραση στις νομικές ή συμβατικές απαιτήσεις του για ελαττώματα.

8) Εφαρμοστέος νόμος

8.1Για όλες τις νομικές σχέσεις μεταξύ των μερών, ο νόμος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ισχύει για τον αποκλεισμό των νόμων για τη διεθνή αγορά κινητών αγαθών. Στην περίπτωση των καταναλωτών, αυτή η επιλογή του νόμου εφαρμόζεται μόνο στο βαθμό που η προστασία που παρέχεται από τις υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου του κράτους στο οποίο ο καταναλωτής έχει αποσύρεται η συνήθη κατοικία του.

8.2Επιπλέον, αυτή η επιλογή του νόμου δεν ισχύει για τους καταναλωτές όσον αφορά το νόμιμο δικαίωμα απόσυρσης, το οποίο κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης δεν υπάρχει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μόνη θέση διαμονής και παράδοσης στο Χρόνος που ολοκληρώνεται η σύμβαση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9) Δικαιοδοσία

Εάν ο πελάτης ενεργεί ως έμπορος, νομική οντότητα βάσει του δημόσιου δικαίου ή ένα ειδικό ταμείο που βασίζεται στο δημόσιο δίκαιο που εδρεύει στην επικράτεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές από την παρούσα σύμβαση είναι η έδρα του πωλητή. Εάν ο πελάτης εδρεύει εκτός της επικράτειας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ο τόπος δικαιοδοσίας του πωλητή για όλες τις διαφορές από την παρούσα σύμβαση είναι εάν η σύμβαση ή οι αξιώσεις της σύμβασης μπορούν να αποδοθούν στην επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα του πελάτη. Ωστόσο, στις παραπάνω περιπτώσεις, ο πωλητής δικαιούται να καλέσει το δικαστήριο στη θέση του πελάτη.

10) Εναλλακτική επίλυση διαφορών

10.1Η Επιτροπή της ΕΕ παρέχει μια πλατφόρμα για online επίλυση διαφορών στο Διαδίκτυο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/Καταναλωτές/ODR

Αυτή η πλατφόρμα χρησιμεύει ως σημείο επαφής για τον εξοικειωμένο διακανονισμό των διαφορών από ηλεκτρονικές συμβάσεις αγοράς ή παροχής υπηρεσιών στις οποίες εμπλέκεται ένας καταναλωτής.

10.2Ο πωλητής δεν είναι ούτε υποχρεωμένος ούτε έτοιμος να συμμετάσχει σε μια διαδικασία επίλυσης διαφορών μπροστά σε ένα συμβούλιο διαιτησίας των καταναλωτών.