Batterijverwijdering

Opmerking over de verwijdering van oude batterijen

De volgende opmerking is gericht op diegenen die batterijen of producten gebruiken met ingebouwde batterijen en niet langer het aan hen geleverde formulier doorverkopen:

1. Tijdelijke intrekking van oude batterijen

Batterijen mogen niet worden verwijderd door huishoudelijk afval. Ze zijn wettelijk verplicht om oude batterijen terug te geven, zodat de professionele verwijdering kan worden gegarandeerd. U kunt oude batterijen inleveren op een gemeentelijk verzamelpunt of ter plaatse. We zijn ook verplicht om oude batterijen in te trekken als distributeurs van batterijen, waarbij onze terugtrekkingsverplichting beperkt is tot oude batterijen van de soorten die we hebben uitgevoerd of uitgevoerd als nieuwe batterijen in ons bereik. U kunt het daarom voldoende eerlijk naar ons sturen of overhandigen aan ons scheepvaartkamp onder het adres dat gratis wordt genoemd.

2. Betekenis van de batterijsymbolen

Batterijen zijn gemarkeerd met het symbool van een gekruiste afvalblik (zie hieronder). Dit symbool geeft aan dat batterijen niet mogen worden toegevoegd aan huishoudelijk afval. In batterijen die meer dan 0,0005 massamercurius bevatten, meer dan 0,002 massapercentage cadmium of meer dan 0,004 massapercentage lood, staat de chemische aanduiding van de gebruikte vervuilingsmiddel onder het afval kan symbolisch "CD" voor cadmium, "PB" staat voor lood voor lood en "HG" voor Mercurius.

111