Likvidace baterie

Poznámka k likvidaci starých baterií

Následující poznámka je zaměřena na ty, kteří používají baterie nebo výrobky s vybudovanými bateriemi a již jim neposkytují formulář doručený:

1. Dočasné stažení starých baterií

Baterie nesmí být zlikvidovány odpadem v domácnosti. Jsou legálně povinni vrátit staré baterie, aby bylo možné zaručit profesionální likvidaci. Ve starých bateriích můžete předat v městském sběrném místě nebo na místě. Jsme také povinni vybírat staré baterie jako distributoři baterií, přičemž naše odběr je omezena na staré baterie druhu, které jsme v našem rozsahu provedli nebo prováděli jako nové baterie. Můžete nám to tedy buď poslat dostatečně upřímně, nebo jej předat do našeho přepravního tábora pod adresou uvedenou v otisk zdarma.

2. Význam symbolů baterie

Baterie jsou označeny symbolem zkřížené popelnice (viz níže). Tento symbol naznačuje, že baterie nesmí být přidány do domácího odpadu. V bateriích, které obsahují více než 0,0005 hmotnostní rtuti, více než 0,002 hmotnostního procenta kadmia nebo více než 0,004 hmotnostního procenta olova je chemické označení použité znečišťující látky pod odpadem symbolem „CD“ pro kadmium, „PB“ znamená olovo a „Hg“ pro Merkur.

111