Batteris bortskaffande

Anmärkning om bortskaffande av gamla batterier

Följande anteckning riktar sig till dem som använder batterier eller produkter med inbyggda batterier och inte längre säljer formuläret som levereras till dem:

1. Tillfälligt tillbakadragande av gamla batterier

Batterier får inte bortskaffas av hushållsavfall. De är juridiskt skyldiga att returnera gamla batterier så att professionell bortskaffande kan garanteras. Du kan lämna in gamla batterier vid en kommunal samlingspunkt eller på plats. Vi är också skyldiga att ta ut gamla batterier som distributörer av batterier, varigenom vår uttagsskyldighet är begränsad till gamla batterier av de arter som vi har genomfört eller genomfört som nya batterier i vårt sortiment. Du kan därför antingen skicka det till oss tillräckligt uppriktigt eller överlämna det till vårt sjöfartsläger under den adress som nämns i avtryck utan kostnad.

2. Betydelse av batterisymbolerna

Batterier är markerade med symbolen för en korsad skräpburk (se nedan). Denna symbol indikerar att batterier inte får läggas till i hushållsavfallet. I batterier som innehåller mer än 0,0005 massa kvicksilver är mer än 0,002 massprocent kadmium eller mer än 0,004 massprocent bly, den kemiska beteckningen av föroreningar som används är under skräp kan symbol- "CD" för kadmium, "Pb" står för bly och "hg" för kvicksilver.

111